Vzdělávání v oblasti ochrany životního prostředí

Kraj Vysočina
Odpadové hospodářství
Interní audit EMS – objektivní provádění vnitřních prověrek v oblasti ochrany životního prostředí ve firmách (norma ISO 14001 a EMAS). Kompletní příprava firmy na certifikaci EMAS. Nabídka dalšího vzdělávání pro firmy, školy, asociace. Každá recyklace je ekologická zátěž, proto naším cílem je předejít recyklaci a samotnému vzniku odpadu, čehož chceme dosáhnout pomocí šíření informací, osvětou mezi nejširší veřejnost.

Další informace

Mám zájem