Odborné poradenství - komunální ekologie

Jihomoravský kraj
Odpadové hospodářství
Nabízíme odborné poradenství/konzultace v celé agendě komunální ekologie. Disponujeme odbornou způsobilostí dle příslušných zákonů v uvedených oblastech. Odpadové hospodářství - kompletní poradenství/servis pro sběrné dvory, technické služby, překladiště odpadu, kompostárny aj. (vedení evidence, hlášení, zpracování povolení, dokumentace) Ochrana vod - vodní audit, zpracování potřebné dokumentace, povodňových plánů, hlášení aj. Nakládání s přípravky na ochranu rostlin - výkon činnosti osoby odborně způsobilé (III. stupeň) pro práci s pesticidy (herbicidy, rodenticidy, aj.) Právní poradenství - výklad legislativních povinností měst/obcí; informování o novinkách v legislativě Inovace - plány rozvoje obcí/měst; strategie udržitelnosti

Další informace

Popis
Více informací na www.ekotema.cz

Mám zájem