Oblasti podpory

Životní prostředí

Odpadové hospodářství

Např. chytré popelnice umožní monitoring naplnění a nabízí řešení stlačení odpadu nebo impuls pro efektivní svoz, prvky cirkulární ekonomiky, evidence na svážení popelnic

Chytré prvky v hospodaření s vodou

Chytré vodovody, automatizované řízení distribuce pitné a užitkové vody, inteligentní vodoměry, systém úniku vody, systémy využívání dešťové vody a odpadní vody, kořenová čistírna odpadních vod, chytrá ČOV

Měření kvality prostředí

Inteligentní sensorika měření kvality ovzduší, Chytré čištění vzduchu

Zemědělství

Precizní zemědělství, zemědělství 4.0, chytré prvky v péči o krajinu

Doprava a mobilita

Čistá doprava

Ekologické dopravní prostředky na alternativní pohon a dobíjecí či plnící stanice pro osobní i veřejnou dopravu

Dopravní telematika

Řízení dopravy pomocí ICT (intenzita a bezpečnost), chytré semafory, přechody se senzory, navádění řidičů na volné parkovací místa, řízení hromadné dopravy

Sdílení dopravních prostředků

Bikesharing (sdílení jízdních kol, automatické stanice, inteligentní stojany, informace o volných kolech, rezervace přes aplikaci), Carsharing, Koloběžky v ulicích

Energetika a úspory energií

Chytré veřejné osvětlení

regulace osvětlení např. dle pohybu chodců, energeticky soběstačné lampy

Energetický management budov

online monitoring spotřeb energie a regulace teploty, předcházení ztrát, metoda EPC, centrální nákup energií

Obnovitelné zdroje energie

solární energie (fotovoltaika, fototermika), tepelná čerpadla, biomasa, kogenerace, větrání s rekuperací

Chytré elektrické sítě

možnost v reálném čase efektivně řídit výrobu a spotřebu energie., Smart metering – dálkové odečty měřidel

Veřejná správa

Chytrý úřad

optimalizované procesy řízení, elektronické evidence, vzájemné provázání, open data

E-participace

zapojení občanů do veřejných rozhodovacích procesů pomocí informačních a komunikačních technologií

Komunikace

Bezdrátový rozhlas, mobilní rozhlas, SMS brány – varování občanů, upozornění na akce

Mobilní či webové aplikace

zpřístupnění dat pro občany nebo turisty online přes informační technologie, mobilní verze obecního webu

E-služby

Inteligentní platební systémy za služby

nákup vstupenek či jízdenek přes mobilní aplikaci, online rezervace, platba kartou, parkování

E-zdraví

zdravotnictví, sociální služby, zdravý životní styl

E-kultura

3D expozice, Virtuální realita a rozšířená virtuální realita, Knihovna digitálních dokumentů

E-cestovní ruch

Mobilní aplikace, chytré vyhledávací systémy, Mapové portály, Virtuální prohlídky, Chytré hry v cestovním ruchu, destinační marketing 3., automatické sčítače návštěvníků

Veřejný prostor a bydlení

Inteligentní budovy

internet věcí ve veřejných a bytových budovách, dálkové ovládání spotřeby energií, chytré zásuvky, vytápění a centrální monitoring teplot, osvětlení budov

Zelená infrastruktura

např. stromy jako levné a chytré řešení pro čistší vzduch, brání přehřívání, zelené koridory

Chytrý mobiliář (lavičky, lampy, zastávky)

energie ze solárního panelu, bezdrátové připojení k internetu, možnost nabíjení telefonu

Sítě vysokorychlostního internetu