Obecní soustavy domovních ČOV s nepřetržitým monitoringem

Obecní soustavy DČOV jsou ekonomicky i ekologicky efektivní způsob odkanalizování obcí s roztroušenou zástavbou, případně odloučených částí měst. Své uplatnění nachází toto inovativní řešení zejména v oblastech, kde je ekonomicky neefektivní klasický kanalizační systém s jednou centrální ČOV, případně tam, kde je trvalý nedostatek vody v zastavěném území.
Zlínský kraj

Další informace

Poznámka Budování obecních soustav DČOV je dlouhodobě dotačně podporováno SFŽP v rámci NPŽP. Investiční náklady jsou u těchto projektů až o 60% nižší než u konvenčních řešení. Provozní náklady jsou srovnatelné se stočným u centrální kanalizace.
Mám zájem