Monitoring parkování pro řízení dopravy v klidu a automatizovaný výběr poplatků (dodávka HW a SW)

Hlavní město Praha
Dopravní telematika
Zjednodušení výběru parkování, informace o ID a RZ vozidel, snížení nákladů spojených s provozem a výběrem poplatků, on-line informace o obsazenosti parkovacích míst, volba vhodných parkovacích systémů dle oblasti a umístění, analyzování dat za účelem určení optimálního tarifu za parkovné, detekování nedostatků a možné nápravy či efektivního rozvoje dopravní infrastruktury, využití stávajících systémů a modernizace / digitalizace.

Další informace

Mám zájem