lukas.chmel@zdas.cz

Malá vodní turbína, vhodná pro municipality kterými protéká vodní tok, či disponují jinými druhy vodních hospodářství, ČOV, nádrže, sádky atd. Vodní turbína má rychlou instalaci, základní informace na, www.protur-turbine.com, jedná se o český patent a český výrobek, který zapadá plně do koncepce chytrých měst, turbína je unikátní ve smyslu instalace na malých spádech, dá se zapojovat paralelně a je obrovským potenciálem pro města a obce.
Hlavní město Praha

Další informace

Poznámka Výrobcem je společnost ŽĎAS a.s., prodejcem dceřiná společnost PROTUR - Precession ROlling TURbine s.r.o.
Mám zájem