DistSense

Zařízení DistSense, v nastavitelných intervalech monitoruje zaplnění kontejnerů na odpady. Využívá k tomu infračerveného laseru, což umožňuje snížit energetickou náročnost a prodloužit životnost baterie. U laserového paprsku je navíc možné měnit směr a šířku záběru měření. Zařízení je bezdrátově připojeno do internetu pomocí IoT sítí, přenos dat je šifrován a dále je zpracován v cloudu. Data mohou být dále sdílena s platformou zákazníka nebo zobrazena ve webové aplikaci.
Hlavní město Praha

Další informace

Poznámka Využití zařízení pro průběžné monitorování zaplněnosti kontejnerů ve městech a obcích, umožňuje získat detailní statistiky k průběhu naplňování a celkovému využití kontejnerů v různých lokalitách včetně změn souvisejících se změnami v chování lidí dané např. pandemií. Města a obce mohou tato data využít nejen k zefektivnění svozu odpadů a snížení nákladů, ale také k úpravě umístění či změnám frekvence vývozu a zvýšení komfortu svých obyvatel v nakládání s odpady. Řešení DistSense využívají města a obce v České republice i zahraničí, měří v krátkých intervalech a kromě informací o naplněností jak ve formě údaje o vzdálenosti nebo procentech zaplnění dokáže měřit i ve ztížených podmínkách (kovové kontejnery, podzemní kontejnery, kontejnery s protihlukovými řetězy apod.). Webová aplikace umožní kontrolu výsypu a přibližného umístění.
Mám zájem