Analýza dopravy v klidu

Analyzování dopravní situace pomocí moderních technologií a detekčních systémů, zisk velmi přesných dat, ucelení a práce s daty, konzistentní a komplexní řešení, grafická vizualizace dat, tvorba studií proveditelnosti a projektů řešení dopravní situace, analýza dané oblasti a návrh řešení či rozvoje infrastruktury na základě datových informací.
Zlínský kraj

Další informace

Mám zájem