Větrání s rekuperací, topením a chlazením, tzv. 3v1 - do školních učeben, jednacích místností, kanceláří atd.

Hlavní město Praha
Obnovitelné zdroje energie
Xroom - decentrální větrací jednotka s rekuperací tepla/chladu, s topením i chlazením. Jednotka se umisťuje na zeď, např. místo radiátoru. Po připojení k okruhu topné vody vytápí místnost stejným tepelným výkonem jako radiátor a navíc přivádí čerstvý vzduch z venku, předehřátý v rekuperačním výměníku. Přívod čerstvého (venkovního) vzduchu je řešen potrubím v obvodové zdi. Vejde se tam, kam se jiné rekuperační jednotky nevejdou a navíc odpadá montáž centrálních vzduchotechnických rozvodů a falešných stropů. Stačí pouze připravit dva stavební otvory (díry) skrz obvodovou zeď.

Další informace

Popis
Výrobcem je česká firma Xvent s.r.o. z Pardubic, která má s výrobou vzduchotechnických zařízení zkušenost více jak 30let.

Mám zájem