TREEIB: metoda zavlažování a zavlažovací vaky pro velké stromy

Vyvinuli jsme jediný neinvazivní systém a metodu zavlažování vzrostlých stromů na světě, který je bezpečně použitelný ve velkém měřítku ve městech. Projekt TREEIB® se skládá ze tří prvků, kterými jsou fyzický produkt - zavlažovací vak ve dvou velikostech, metoda zalévání velkých stromů a environmentální hnutí, které představuje zapojení občanů do správy městských lesů. Testování naší metody probíhalo tři roky a test byl velmi úspěšný. Dnes vaky TREEIB® zalévají nejen v Praze nebo Písku, ale také v Kanadě, Německu, Rakousku nebo v Chile. Více na webových stránkách: https://www.treeib.com/ https://obchod.zavlazovacivaky.cz/zavlazovaci-vaky-treeib/
Středočeský kraj

Další informace

Poznámka Velký strom ve městě poskytuje mnohonásobně více ekosystémových služeb než malý strom. S americkými vědci jsme spočítali, že k nahrazení jednoho velkého stromu je z hlediska uloženého uhlíku potřeba vysadit asi 3 000 nových stromů. V případě, že je dřevo z velkého stromu spáleno, musí se toto číslo zdvojnásobit. Z hlediska roční sekvestrace uhlíku je pak, pokud nově vysazený strom roste jako v lese, což se ve městě stává jen zřídka, potřeba zhruba 64 nově vysazených stromů, aby nahradily jeden velký. U ostatních ekosystémových služeb je to analogické. Ve městech však tolik prostoru nemáme. Velké stromy z urbanizované krajiny mizí. Mnoho lidí se domnívá, že úbytek velkých stromů je možné nahradit novou výsadbou, ale pravdou je, že životnost nových výsadeb je asi 11-28 let. Také odborníci nám potvrdili, že asi 70 % problémů s velkými stromy ve městech je způsobeno nedostatkem vody. Pokud dodáme správné množství vody ve správný čas a na správném místě, nejenže zachráníme velké stromy, ale také zvýšíme produkci biomasy, která poskytuje tak důležité ekosystémové služby. A stromy velmi dobře rostou a jsou odolnější vůči chorobám a škůdcům. Vyvinuli jsme sadu nástrojů pro spolehlivé a bezpečné zalévání stromů ve městech. Jedná se o zcela nový segment, který se otevírá v souvislosti se změnou klimatu.
Mám zájem