Systémový on-line monitoring vodovodní soustavy v obci

Zlínský kraj
Chytré prvky v hospodaření s vodou
Nepřetržitý vzdálený monitoring obecní vodovodní soustavy "od pramene ke spotřebiteli" je inovativní řešení, které umožňuje nejen dálkový odečet spotřeby vody z elektronických vodoměrů, ale i odhalování provozních poruch a "černých" odběrů v reálném čase. Provozní data jsou přenášena ze všech vodoměrů prostřednictvím elektronické komunikační sítě přímo na centrální dispečink.

Další informace

Popis
Systémový monitoring elektronických vodoměrů snižuje provozní náklady spojené s fyzickým odečtem spotřeby vody na jednotlivých odběrných místech a následným zpracováním a zúčtováním těchto dat. Ekonomická efektivita tohoto způsobu řešení se zvyšuje zejména při odhalování provozních poruch na vodovodním systému, které jsou hlášeny v režimu on-line 24/7.

Mám zájem