Ivestora pro stavbu třídícího závodu na zpracování směsného komunálního odpadu

Hlavní město Praha
Odpadové hospodářství
Komunální odpad je roztříděn na využitelné/obchodovatelné položky

Další informace

Popis
hledáme investora, objem investice 120 mil czk

Mám zájem