Glitr: Vzdělávací mobilní aplikace

Pardubický kraj
Mobilní či webové aplikace
Glitr je nový typ víceúčelové aplikace pro mobilní zařízení obsahující vzdělávací i zábavní složku. Školám a jiným vzdělávacím organizacím přináší Glitr efektivní nástroj k rozvoji nejen digitální gramotnosti, ale také klíčových kompetencí a znalostí v různých oblastech. Mezi principy projektu Glitr patří možnost diferenciace učiva či seřazení úkolů podle obtížnosti, naplňuje potřebu zažívat úspěchy.

Galerie

Další informace

Popis
Pedagogové mohou využívat již publikované výukové formáty, ale též vytvářet díky jednoduchému editoru své vlastní interaktivní cvičení, testovací či vzdělávací únikové hry vhodné do kmenové třídy, školy nebo do venkovního prostředí. Mohou vznikat mimotřídní a mimoškolní aktivity v podobě vzdělávacích tras věnujících se třeba českým osobnostem či významným dnům a zájmovému vzdělávání. S Glitrem připravíte atraktivní náplň projektových dní. Díky obsahu, který jé možné svázat s lokalitou, podporuje Glitr povědomí o tradici nejen školy, ale i obce. Žáci využijí moderní technologie efektivně, zvýší své dovednosti v oblasti vyhledávání a kritického hodnocení informací. Učí se spolupráci a respektu. Pracují individuálně i v kolektivu. Díky zakomponovanému příběhu neztrácí pozornost a jsou motivováni k dalšímu plnění úloh.


19265883

Kontaktní osoba
Ing. Jan Němec

E-mail
jan.nemec@glitr.cz

Telefon
721083383

Odkaz
https://glitr.cz/

Mám zájem